Wersja do drukuGOPS Juchnowiec_v1.1
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Baran
tel. (85) 66-32-395


POMOC SPOŁECZNA
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
(STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE) tel. 85 66-31-117

Joanna Lewko
Beata Alicja Górska
Beata Panas-Dańko
Elżbieta Grochowska
Elżbieta Maria Maksimowicz
Urszula Ciesielska
Katarzyna Haraburda

ASYSTENT RODZINY
Agnieszka Niemcunowicz
tel. 85 66-31-117

REFERAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DODATKI MIESZKANIOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
tel. (85) 66-32-392

Agnieszka Pućkowska
Renata Jarzyńska
Kamila Groman

REFERAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
PROGRAM „RODZINA 500 + ”
tel. (85) 66-32-392

Monika Teresa Słapińska
Anna Waśkiel

STANOWISKO DS. KADROWO-ORGANIZACYJNYCH tel./fax (85) 66-32-391
Ilona Justyna Skórak


Strona www: www.juchnowiec.gmina.pl/gops/

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media