Wersja do drukuGOPS Juchnowiec_v1.1
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Alicja Baran
tel. (85) 66-32-395 kom. 697 011 193


POMOC SPOŁECZNA
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
(STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE) tel. 85 66-31-117 kom. 697 011 189

Beata Alicja Górska
mgr Beata Panas-Dańko
mgr Elżbieta Grochowska
mgr Elżbieta Maria Maksimowicz
mgr Urszula Ciesielska
mgr Sylwia Puchalska
mgr Karolina Duda

ASYSTENT RODZINY
mgr Agnieszka Niemcunowicz
tel. 85 66-31-117

REFERAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DODATKI MIESZKANIOWE
KARTA DUŻEJ RODZINY
tel. (85) 66-32-392 kom. 697 011 192

mgr Agnieszka Pućkowska
mgr Renata Jarzyńska
mgr Kamila Groman

REFERAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
PROGRAM „RODZINA 500 + ”
tel. (85) 66-32-392, kom. 697 011 226

mgr Monika Teresa Słapińska
mgr Joanna Bernady
mgr Ireneusz Jerzy Kossa


STANOWISKO DS. KADROWO-ORGANIZACYJNYCH tel./fax (85) 66-32-391
mgr Ilona Justyna Skórak


Strona www: www.juchnowiec.gmina.pl/gops/

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media