Wersja do drukuKonkurs na opracowanie projektu herbu i flagi Gminy Juchnowiec Kościelny

UWAGA!!!!!
INFORMUJEMY, IŻ DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADNIA PRAC W RAMACH
ZORGANIZOWANEGO KONKURSU NA HERB I FLAGĘ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ NA HYMN GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ W ODPOWIEDZI NA
PRZEDMIOTOWY KONKURS NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA PROPOZYCJA, ZOSTANIE ON POWTÓRZONY. 
NOWY TERMIN KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONY
NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY
WWW.JUCHNOWIEC.GMINA.PL


UWAGA KONKURS !!!

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza konkurs na herb i flagę Gminy Juchnowiec Kościelny.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia oraz  podmioty prawne.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektów herbu i flagi Gminy Juchnowiec Kościelny. W/w projekty powinny odzwierciedlać głównie tradycje historyczne z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, turystycznych bądź gospodarczych Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto przedmiotowy konkurs ma na celu rozszerzenie akcentów promujących Gminę oraz podnieść jej atrakcyjność turystyczną.
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem
15 stycznia 2010 r.

Prace należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Dziennik Podawczy – sekretariat. Prace, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 29 stycznia 2010 r.

Więcej informacji udziela Referat ds. Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – tel. 085 713 28 92, 085 713 28 80, e-mail:promocja@juchnowiec.gmina.plKalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media