Wersja do drukuPraktyki zawodowe w UG
PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
POSTĘPOWANIE PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA
Referat Organizacyjny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
pokój nr 14
tel. 0-85-713-28-90
fax. 0-85-713-28-81
email: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

- Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 988)
- Osoba ubiegająca sie o praktykę zawodową zobowiązana jest złożyć wniosek
- Wniosek należy składać w
Sekretariacie
Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
- Do wniosku należy dołączyć:
a) porozumienie w sprawie praktyk, zawierane między rektorem i zakładem pracy (Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny) lub umowę o praktyczną naukę zawodu, zawieraną między dyrektorem szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,
b) program praktyk, zawierający zagadnienia, z którymi student (uczeń) powinien się zapoznać w czasie trwania praktyki.
- Opłata skarbowa - nie podlega opłacie
Podstawa prawna - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 253, poz. 2532 z 2004 r. z późn. zm.)
- Sposób załatwienia - podpisanie porozumienia lub umowy .


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media