Planowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w dn. 11 – 15.12.2017 r.
Miejscowość, ulica
dnia
w godzinach
Kleosin ulica
Broniewskiego
od numeru 1 do 7,
Gałczyńskiego,
Kochanowskiego,
Kruczkowskiego
od 1 do 19,
Reymonta,
Staffa,
Tuwima,
Zambrowska
nr parzyste od 32 do 58, przepompownia ścieków,
Żeromskiego

11.12.2017
8.00 – 10.00
tomaszl | 06.12.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media