Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny do 5.000 zł.


W piecach nie wolno palić:
•    odpadów plastikowych i butelek po napojach,
•    worków foliowych,
•    zużytych pieluch jednorazowych,
•    ubrań, szmat, obuwia,
•    zabawek,
•    gazet kolorowych,
•    opon,
•    odpadów z tworzyw sztucznych,
•    płyt laminowanych
•    płyt wiórowych,
•    ram okiennych z drewna i plastiku,
•    podkładów kolejowych,
•    mebli,
•    drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego
•    zmieszanych odpadów komunalnych.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe.
 Żyjąc w okolicy, w której palenie odpadów w domach jest powszechne skazujemy siebie i całą rodzinę na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i ma to z  pewnością ogromne znaczenie dla naszego zdrowia.


W trakcie spalania powstają m.in.:
•tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
•tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
•pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
•dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
•dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem i będący przyczyną kwaśnych deszczy,
•chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny (silnie żrący),
•cyjanowodór tworzy z wodą kwas pruski ( blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe).

Lekarze i naukowcy coraz częściej łączą wzrost zachorowań na takie choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza, także w wyniku spalania odpadów w miejscach niedozwolonych.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

tomaszl | 10.10.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media