NABÓR 9/2017 DZIEDZICTWO KULTUROWE
NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE
I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru
Notatka LGD nabór 9
tomaszl | 11.08.2017 więcej | |

Wakacyjne remonty w szkołach
I tak w Szkole Podstawowej w Kleosinie pilnie trzeba wyremontować  4 łazienki, 4 sale lekcyjne oraz korytarz. W łazienkach wymieniona zostanie instalacja elektryczna, hydrauliczna, glazura, terakota. Łazienki będą służyły dzieciom w różnym wieku, w tym uczniom niepełnosprawnym.
tomaszl | 11.08.2017 więcej | |

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na ulicy Oj. Tarasiuka w Kleosinie
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że od dnia 9 sierpnia 2017r. planowany jest remont ulicy Ojca Stefana Tarasiuka w Kleosinie.
Prace związane z remontem ul. Ojca Stefana Tarasiuka będą przebiegały w 2 –etapach :
1 etap pod ruchem drogowym, bez zamykania ulicy poprzez:
- sfrezowanie istniejącej masy asfaltowej,
- regulację studzienek kanalizacyjnych
2 etap – całkowite zamknięcie ul. Ojca Stefana Tarasiuka dla ruchu drogowego w dniu 19 sierpnia 2017r. w godz. 6.00 – 22.00 poprzez:
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy bitumicznej

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

tomaszl | 08.08.2017 więcej | |

Ranking zamożności gmin. Rośnie dochód na mieszkańca w gminie Juchnowiec Kościelny.
Co roku naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przyglądają się finansom gmin, powiatów, województw. Właśnie ukazało się najnowsze zestawienie za 2016 r.  w piśmie samorządu terytorialnego – Wspólnota.  Dochody od wojewódzkich po gminy wiejskie zostały policzone na 1 mieszkańca.
Gmina Juchnowiec Kościelny w porównaniu do 2015 roku poprawiła swoją pozycję z 262  na 182 miejsce na ogólną liczbę 1559 gmin wiejskich. Ubiegłoroczny dochód w gminie na
1 mieszkańca wyniósł  3228 zł. To najlepszy wynik od 2004 r., od czasu gdy naszej gminie liczony jest dochód na mieszkańca.
tomaszl | 07.08.2017 więcej | |

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny - termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2017r. (piątek),
wyniki konkursu
szczegóły konkursu
wzór oferty
DorotaK | 04.08.2017 więcej | |

Rodzina 500 plus – informacja i wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, przy ul. Alberta 2 – pokój nr 7 w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje i druki dostępne są na stronie ośrodka www.juchnowiec.gmina.pl/gops oraz pod nr tel. 85 663 23 92
tomaszl | 03.08.2017 więcej | |

Przebudowa mostu w Lewickich
Rozpoczęła się przebudowa mostu na trasie Białystok - Bielsk Podlaski, w miejscowości Lewickie na długości 187 m wraz z budową zjazdów i ścieżki rowerowej.
Nowy most  ma być funkcjonalny i nowoczesny a wybudowany odcinek ścieżki rowerowej będzie integralnym elementem planowanej ścieżki rowerowej Białystok- Juchnowiec  Kościelny- Wólka.
tomaszl | 03.08.2017 więcej | |

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zawierająca okresową ocenę jakości wody z wodociągów
więcej informacji
tomaszl | 01.08.2017 więcej | |

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy
tomaszl | 28.07.2017 więcej | |

Specjalne ubrania strażakom OSP z dotacji
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 5 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego  jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
tomaszl | 25.07.2017 więcej | |

Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym i Kleosinie nieczynne - będzie liczenie książek
Informujemy, że biblioteki w Juchnowcu Kościelnym i Kleosinie będą NIECZYNNE od 1 sierpnia do końca września, z powodu obowiązkowej inwentaryzacji księgozbioru (skontrum).
tomaszl | 25.07.2017 więcej | |

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapob
więcej informacji 
tomaszl | 25.07.2017 więcej | |

Zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego
W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej nr 32 na szlaku Bielsk Podlaski - Białystok, Track Tec Construction Sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum informuje, że w dniu 24.07.2017 od godz. 9.00 do godz. 17.00 zostanie zamknięty dla ruchu kołowego przejazd kolejowo-drogowy w km. 65,429 szlaku Lewickie - Białystok w ciągu drogi Nr 106759 B w miejscowości Lewickie.
tomaszl | 18.07.2017 więcej | |

KONSULTACJE W SPRAWIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji obejmuje miejscowości takie jak:
- Brończany
- Hołówki Duże,
- Ignatki-Osiedle,
- Kleosin (ulice: Tarasiuka, Zdrojowa, Kruczkowskiego, Tuwima, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wańkowicza)

Dokument umieszczony jest na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”, a także dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy (pl. Królowej Rodzin 1 - Budynek Ośrodka Kultury, II piętro).

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny, które odbędzie się w dniu:

20 lipca 2017 r. w Sosnowym Zaciszu, przy ul. Leśnej 20 Ignatki-Osiedle
w godzinach 18:00 – 20:00

tomaszl | 14.07.2017 więcej | |

Wycinka drzew po zmianach
W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany dotyczą obwodów drzew, które nie wymagają obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (niezależnie od podmiotu dokonującego wycinki). Obecnie zezwolenia nie są wydawane do usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
tomaszl | 13.07.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media