INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczącymi przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do konkursu Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa informujemy, że gmina nie ma możliwości pozyskania środków finansowych w tego typu działaniach.
Powyższe wynika z niemożliwości spełnienia warunków dotyczących wskaźnika koncentracji (ilość mieszkańców nie może być mniejsza niż 120 osób/1 km sieci).
korols | 28.11.2014 więcej | |

Juchnowiec Kościelny 27 listopada 2014r.

IGK.7013.14.2014

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje że w 3 - 5 grudnia 2014r mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz przerwy w dostawie wody do miejscowości zasilanych ze stacji wodociągowej w Kleosinie.

szczegóły...


korols | 27.11.2014 więcej | |

Zaproszenie na III Podlaskie Forum Agroturystyczne

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na III Podlaskie Forum Agroturystyczne, które odbędzie się 5 grudnia 2014 r. (piątek) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 w Kleosinie.


DorotaK | 27.11.2014 więcej | |

I sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

DorotaK | 26.11.2014 więcej | |

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny informujemy, że dnia 30 listopada 2014r. odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
Ponowne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki w obwodzie, ta sama obwodowa komisja wyborcza, która przeprowadziła głosowanie w dniu 16 listopada 2014r.
Przewodniczący Komisji obwodowych kontaktują się z członkami  obwodowych komisji wyborczych celem  ustalenia planu pracy komisji w dniu wyborów – 30 listopada 2014 r. oraz przed dniem wyborów.
 
DorotaK | 26.11.2014 więcej | |

Pomoc za szkody wyrządzone przez dziki
kboni | 26.11.2014 więcej | |

kboni | 20.11.2014 więcej | |

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Podniosły charakter miały gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach brał udział m.in. Biskup Henryk Ciereszko. Jego Ekscelencja wraz z wójtem gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofem Marcinowiczem wygłosili okolicznościowe przemówienia pod pomnikiem „Za Wiarę i Wolność”. Obejrzeli też spektakl „Niepodległość – słowo najpiękniejsze”. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez widownię, która wypełniła salę widowiskową Ośrodka Kultury. 
kboni | 12.11.2014 więcej | |

kboni | 12.11.2014 więcej | |

INFORMACJA
Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN" zadania publicznego pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch"
Uwagi można składać do dnia 17 listopada 2014r.

Informacja z dnia 19 listopada 2014r.
DorotaK | 10.11.2014 więcej | |

kboni | 06.11.2014 więcej | |

kboni | 04.11.2014 więcej | |

XLII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
W dniu 5 listopada 2014r. o godz. 11.00 odbędzie się XLII -tą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
szczegóły ...
DorotaK | 30.10.2014 więcej | |

kboni | 24.10.2014 więcej | |

INFORMACJA

O G Ł O S Z E N I E

PIS i RZ „WODREX” informuje, iż na zlecenie Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym wykonujemy rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Ignatki i Księżyno. W związku z koniecznością połączenia nowobudowanego wodociągu z istniejącą siecią wodociągową w Ignatkach informujemy, że w dniu 17.10.2014r. w godz. 10:00 - 12:00 zostanie wyłączona dostawa wody do Księżyna i Ignatek.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wyżej wymienionych prac:
Leszek Jaworski tel.: 603 87 80 21


W terminie od dnia 14.10.2014r. do dnia 28.10.2014r. odbędą się konsultacje w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r."

szczegóły...
protokół z konsultacji
DorotaK | 14.10.2014 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media