Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Kleosin
tomaszl | 13.11.2018 więcej | |

Gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Bardzo podniosły charakter miały gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę w Juchnowcu Kościelnym oraz Kożanach.
Uroczystości rozpoczęliśmy w piątek. Tego dnia  na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku oraz w Olmontach odbyły się uroczystości upamiętnienia ofiar systemu komunistycznego ekshumowanych w lesie pod Olmontami. Organizatorami uroczystości były: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Olmonty” oraz Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny i Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym. W uroczystościach wziął udział również chór Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie.
tomaszl | 13.11.2018 więcej | |

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.
    Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego
    Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).
tomaszl | 13.11.2018 więcej | |

Ulice w Ignatkach-Osiedlu będą przebudowane
W dniu 7 listopada 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę dróg gminnych w Ignatkach – Osiedlu za kwotę prawie 4 mln 600 tys. zł. Zakres robót jest duży. W części ulic Hryniewickiej i Ogrodowej o długości 445 m zostanie wybudowana nawierzchnia żwirowa, a w ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej jezdnia z kostki betonowej o długości prawie 235 m. Inwestycja obejmuje również budowę przepustu w ulicy Hryniewickiej i systemu odprowadzania wód opadowych. W ulicy Hiacyntowej i części ulicy Jodłowej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Ponadto zostanie wyremontowana sieć energetyczna i wybudowane oświetlenie uliczne w modernizowanych ulicach.

DorotaK | 09.11.2018 więcej | |

INFORMACJA
W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego  z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy  Juchnowiec Kościelny.
DorotaK | 09.11.2018 więcej | |

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 12 LISTOPADA 2018 R. IGNATKI – OSIEDLE, KLEOSIN (2)
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na 12 listopada br. odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 
tomaszl | 08.11.2018 więcej | |

Informacja o stanie wody
Komunikat o jakości wody w wodociągu Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 07.11.2018 więcej | |

INFORMACJA
W dniu 31 października 2018r. Stowarzyszenie "Zycie bez barier" złożyło ofertę na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Jesień z "Życiem" na sportowo"
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 13 listopada 2018r.
W załączeniu szczegóły wraz z ofertą
Rozstrzygnięcie
DorotaK | 06.11.2018 więcej | |

Krzysztof Marcinowicz wygrał wybory i został wójtem na III kadencję
W ponownym głosowaniu w wyborach wójta gminy w dniu 4 listopada 2018 r. Krzysztof Marcinowicz zdobył 3.343 głosów a kontrkandydat Marek Skrypko 2.517. Frekwencja w II turze wyniosła 46,71%
tomaszl | 05.11.2018 więcej | |

Przebudowa drogi powiatowej do Hołówek Dużych na finiszu
Bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Hołówek Dużych i Hołówek Małych, ale całej gminy Juchnowiec Kościelny dobiega końca. Mowa o przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B  na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe  (gm. Juchnowiec Kościelny).
Zakres prac jest bardzo szeroki. Została poszerzona jezdnia do szerokości 6 m i wymienione 
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Nowa świetlica w Brończanach
W gminie Juchnowiec Kościelny przybywa świetlic. Kilka tygodni temu nową świetlicą cieszyli się mieszkańcy Ignatek. Teraz w Brończanach dobiegła właśnie końca budowa świetlicy wiejskiej wraz z parkingiem na samochody, placykiem gospodarczym, chodnikami
i terenami zielonymi. To wyczekiwane przez mieszkańców miejsce spotkań zostało wybudowane za ponad 830 tysięcy złotych.
Mamy nadzieję, że nowa świetlica stanie się miejscem, które będzie sprzyjać integracji mieszkańców, inspirować ich do działań i zawsze będzie miejscem, w którym będzie biło serce lokalnej społeczności.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mieszkańcy Juchnowca Dolnego i Hołówek Małych mają nowe miejsca do rekreacji
Mieszkańcy Juchnowca Dolnego  w 2018 r. postanowili przeznaczyć znaczną część funduszu sołeckiego na wybudowanie altany rekreacyjnej. Na działce gminnej tuż obok boiska stanęła duża altana z 3 stołami i 3 ławami i utwardzoną nawierzchnią. Pod dachem zmieścić się może nawet kilkadziesiąt osób.
Altana wspaniale wpisuje się w otoczenie i wraz z boiskiem  tworzy miejsce do rekreacji i  spotkań społeczności lokalnej oraz pozytywnie wpływa na estetykę miejscowości.
Budowla stała się istotną częścią kompleksu sportowego wsi Juchnowiec Dolny.
Na budowę altany przeznaczono nieco ponad 17,8 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckiego.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

Mniej azbestu w Gminie Juchnowiec Kościelny
W październiku br. zakończono realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych gminie Juchnowiec Kościelny. Program był realizowany zgodnie z Planem ochrony przed szkodliwością azbestu
i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032.  Azbest został odebrany z 64 nieruchomości, a łączna ilość zebranego azbestu wyniosła ok. 185 ton.  
Na realizację zadania wydano  łącznie kwotę 69.999,61 zł,, z tego dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 14.400 z. Dotacje udzielane były na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu. Mieszkańcy otrzymywali dotację
w wysokości 100% poniesionych kosztów.
tomaszl | 02.11.2018 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media