http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Gmina Juchnowiec Kościelny ma nowy herb i pieczęcie
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-06-04 12:15:33)

Rada Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą Nr XXV/286/2013 z dnia 18 kwietnia br. przyjęła nowy herb Gminy Juchnowiec Kościelny. Uchwała uprawomocniła się 21 maja br.
Od 1990 roku Ustawa o samorządzie terytorialnym, pozwala na wprowadzenie – obok dotychczas istniejących herbów miast – nowych znaków, czyli herbów gmin, bez względu na to czy jest to gmina miejska, wiejska, czy miejsko-wiejska. Zgodnie z art. 3 Ustawy o odznakach i mundurach, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Jednocześnie ustawodawca zobowiązuje je do ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii. W tym celu na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy.
Gmina Juchnowiec Kościelny posługiwała się herbem przyjętym Uchwałą Nr VIII/21/90 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 21 października 1990 r., który nie był opiniowany przez Komisję Heraldyczną. Jako symbol gminy przyjęto mocno zniekształcony herb Stanisława Włoszka fundatora kościoła parafialnego w Juchnowcu. Zgodnie z zaleceniami Komisji taka praktyka nie jest wskazana. W herbie gminy mogą być wykorzystane elementy herbów szlacheckich, choćby dla podkreślenia związanych z nią postaci czy wydarzeń historycznych, jednak powinien on być opracowany zgodnie z zasadami heraldyki.
Mając na uwadze powyższe zalecenia i obowiązujące przepisy Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny po wstępnym opracowaniu materiału historycznego oraz zasięgnięciu opinii dr. Henryka Seroki pracownika naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Komisji Heraldycznej, a także mieszkańców i radnych Gminy Juchnowiec Kościelny, zlecił opracowanie herbu, pieczęci i flagi Gminy Juchnowiec Kościelny Tadeuszowi Gajlowi, białostockiemu artyście grafikowi, twórcy światowej sławy przedstawień historycznych herbów szlachty polskiej nazywanych herbami gajlowskimi, autorowi m.in. herbu Białegostoku, województwa podlaskiego, gminy Korycin, Kobylin-Borzymy, Szudziałowo i wielu innych.
Projekt herbu i pieczęci opracowany przez Tadeusza Gajla otrzymał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji został dopuszczony do realizacji. Rada Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą Nr XXV/286/2013 z dnia 18 kwietnia br. przyjęła nowy herb Gminy Juchnowiec Kościelny. Projekt flagi, po naniesieniu sugerowanych przez Komisję Heraldyczną zmian oczekuje na jej opinię.

Uchwała Nr XXV/286/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad ich stosowaniaadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6830