Szanowni Rolnicy
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Akcja ma na celu ułatwienie rolnikom Gminy Juchnowiec Kościelny pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

W związku z powyższym niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów.

Proszę o pilne wypełnienie Wniosku tj. deklaracji oraz formularza i złożenie do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia 2021 r. do końca dnia. 

DEKLARACJA i FORMULARZ dostępne są na stronie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – www.juchnowiec.gmina.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy ul. Lipowa 10 oraz ul. Plac Królowej Rodzin 1.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Odbiór odpadów z gospodarstwa rolnego nie jest kosztem kwalifikowanym i stanowić będzie koszt mieszkańca.

Folie muszą być czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Powinny  być przechowywane u rolnika pod dachem aby nie zalegało na nich błoto, woda czy zmarzlina.
Właściciel odpadów powinien złożyć i związać folię w paczki po 30 kg.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

DEKLARACJA

FORMULARZ