PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.09.2023r: w godz. 07:00 –09:00 : KLEOSIN: ul. Tarasiuka 1, ul. Zambrowska 18,
25.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : LEWICKIE: 29U, 27A,
27.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 43a, 46, ul. Kwiatowa 17,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –16:00 : PAŃKI: Kol. 22,22A, DOROŻKI: 60A,62,64,Kol. 67,78,82,83,dz.268, TRYCZÓWKA: 58,55A,dz. 385/4,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Przemysłowa 17b, 17c,
28.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : SOLNICZKI: ul. Białostocka, ul. Leszczynowa, STANISŁAWOWO: od 24 do 40,36A,36C,36D,34C,34D,38,40,dz.43/11, ul. Pszeniczna,
ul. Pszczela,
29.09.2023r: w godz. 08:00 –18:00 : DOROŻKI: 60A,62,64,Kol.67,78,82,83,dz. 268, TRYCZÓWKA: 58,55A, dz.385/4, PAŃKI: Kol.22,22A,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
14.09.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HRYNIEWICZE: od 2 do 46,
14.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : HRYNIEWICZE: 62A,62B,62C,62D,64,64A,84 PHU GATERM,
15.09.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HRYNIEWICZE: dz.89/8, 72,
15.09.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : HRYNIEWICZE: 80,2/9,2/7,2/2,2z,
15.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: ul. Klonowa 14,16,

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 19 lipca 2023 r. (środa),na godz. 14.00, LIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) na godz. 14.30, LIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w nowym budynku Urzędu Gminy przy ul. Jaśminowej 19 w Juchnowcu Kościelnym.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
  4. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
  5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:w sprawie rozpatrzenia wniosku,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.07.2023r: w godz. 12:00 –18:00 :  IGNATKI, Kręta 11, dz. 204/33, 204/42
17.07.2023r: w godz. 03:00 –10:00 oraz 15:22:00 : KLEOSIN: ul. Wyszyńskiego 4A,6,6A,8,10,
20.07.2023r: w godz. 11:00 –16:00 :    KLEOSIN: ul. Zambrowska 82,