PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

17.04.2024r: w godz. 10:00 –14:00 : LEWICKIE: 29A,29B,

18.04.2024r: w godz. 09:00 –16:00: BIELE: 20B,21C,

19.04.2024r: w godz. 08:00 –16:00: BIELE: od 1 do 42, ZŁOTNIKI: od 1 do 46,

19.04.2024r: w godz. 09:00 –14:00 : OLMONTY: ul. Chabrowa 13A,13B,13H,13F,13G,13I,13E13C,13D,13H,15,15A,15B,15C,15E,15D,17,

20.04.2024r: w godz. 08:00 –16:00: IGNATKI: 10/1,40/5,10/6,10/7, działka nr 120/53, Firmy: PPHU WADBARK, OLTA, MULTIMEDIA POLSKA, ORANGE POLSKA, DELTA, TRANS TRADE, PROGRESJA, DOZE,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 11.03.2024 r. z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:

 - żelaza – 215 mg/l

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda pochodząca z wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 26 marca 2024 r. (wtorek) na godz. 14.00, LX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda pochodząca z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów