Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz.15.00, XXV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów. Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 18 lutego 2021 r. (czwartek), na godz. 14.30 XXIV-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Kleosinie w nocy z 11 na 12 marca 2021r. (czwartek/piątek) w godz. 22.00 - 06.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Kleosin, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Horodniany, Ignatki, Koplany Folwark, Śródlesie, Hryniewicze, Olmonty, Izabelin
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym w nocy z 29 na 30 stycznia 2021r. (piątek/sobota) w godz. 22.00 - 06.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach: