PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.07.2023r: w godz. 12:00 –18:00 :  IGNATKI, Kręta 11, dz. 204/33, 204/42
17.07.2023r: w godz. 03:00 –10:00 oraz 15:22:00 : KLEOSIN: ul. Wyszyńskiego 4A,6,6A,8,10,
20.07.2023r: w godz. 11:00 –16:00 :    KLEOSIN: ul. Zambrowska 82,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że woda z wodociągu Suraż odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml (wymagana wartość parametryczna dla grupy coli - 0 jtk/100 ml wody. Jednocześnie dopuszcza się pojedyncze bakterie poniżej 10 jtk przy jednoczesnym wykluczeniu Enterokoków kałowych i bakterii Escherichia coli).
Woda warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
04.07.2023: w godz. 10:00–14:00: KSIĘŻYNO: ogródki działkowe,
04.07.2023 w godz. 12:00–18:00: KSIĘŻYNO: ul .Klepacka, ul. Pawia,
05.07.2023 w godz. 8:00–12:00: IGNATKI:40,40/6, FIRMY: MAVIS, OLTA, P4,
05.07.2023 w godz. 10:00–14:00: HRYNIEWICZE: 66, KOPLANY: 59,
05.07.2023 w godz. 12:00–18:00: HRYNIEWICZE: Przedsiębiorstwo UHP „LECH”,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 19 czerwca 2023r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Księżyno, Księżyno - Kolonia, Horodniany, Ignatki.