PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

07.11.2023r: w godz. 08:00 – 12:00 : KSIĘŻYNO: ul. Brukowa od 1 do 14, ul. Gościnna, ul. Witosa dz. 26/2, 90/3, KSIĘŻYNO-KOLONIA od 1 do 39, IGNATKI : ul. Gajowa, Zacisze, Krokusowa, Poziomkowa, Pogodna, Piękna, Miła, Kręta, dz. 193/6, IGNATKI-KOLONIA: dz. 197/1,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Wojszki, zaopatrującego miejscowości: Wojszki, Kożany, Czerewki, Zajączki, Zalesie, Pańki, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- zapachu – Z2S (smar)
- mętności – 8,6 NTU.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby mętność nie przekraczała 1 NTU, natomiast zapach powinien być akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
09.10.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Przemysłowa 17b, 17c,
09.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Szkolna 9,
09.10.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Białostocka 14,21,12, EWART,
09.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : JUCHNOWIEC DOLNYI: 49/1,dz.375, 38, dz.171, 45/1, 4, 9b, ul. Słoneczna 19,11, ul. Sportowa 6,
10.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HOŁÓWKI MAŁE:23a, 24, 25, 26, 27, dz.46/2, dz.236/2, Gmina ,
10.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : KOPLANY: Kolonia 25, dz.36/2,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
23.10.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : LEWICKIE: 66E,
27.10.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : BARANKI: od 36 do 5

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
03.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : KOPLANY: dz.89, dz.12, dz.15/12, dz.14/1, dz.12-nr 1a, dz. 15/10, Kolonia Koplany 11c,
03.10.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : LEWICKIE: 68c, 68b, dz.nr 491/4, dz.491/1,
03.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : LEWICKIE: 27f, dz.551/26, dz.551/16, dz.551/12, dz.551/9, dz.515/55, Gmina,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : CZEREWKI: nr 1,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 32, 33a, 36, 39c, 40/3, 40b, działki: 133/1, 147, 128/15, Ignatki-Kolonia 40a,