Postanowienie Nr 590/2024 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 16 kwietnia 2024 r. w spawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Postanowienie Nr 616 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 16 kwietnia 2024 r. wraz z porządkiem obrad (skan)