Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W sierpniu 2023 roku realizowane są następujące badania ankietowe:

  • w gospodarstwach domowych:

-  Badanie budżetów gospodarstw domowych

-  Badanie aktywności ekonomicznej

-  Badanie budżetu czasu ludności

-  Kondycja gospodarstw domowych (7 – 17.08)

  • w gospodarstwach rolnych:

- Zintegrowanie statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (do 14.08)

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (do 14.08)

- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (16-31.08)
Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż opracowania i analizy statystyczne. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.


W maju 2023 roku realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  •  badanie budżetów gospodarstw domowych,
  •  badanie aktywności ekonomicznej ludności,
  • badanie budżetu czasu ludności,
  • kondycja gospodarstw domowych (8-17.05)
  • wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
  •  Europejskie badanie warunków życia ludności


Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Żaby, traszki, salamandry już wybrały się w podróż do oczek wodnych, gdzie złożą jaja. Są zwierzętami wodno-lądowymi, ale rozmnażają się tylko w wodzie. Zimowe siedliska są często zlokalizowane przy ruchliwych drogach i płazy muszą je przekroczyć, żeby dotrzeć do wody. Niestety, wiele z nich ginie w tej podróży. Żeby pomóc im tam dotrzeć, można wprowadzić działania ochronne tj.: montować płotki i wiaderka, a potem przenosić je w bezpieczne miejsce.
Do akcji ratowania żab i innych płazów na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, a konkretnie w miejscowości Ignatki – Osiedle zaangażowało się m.in. Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku, a także mieszkańcy. W wyniku podjętych w poprzednim roku wspólnych działań, udało się Kołu przenieść w sumie 1039 płazów należących do 8 różnych gatunków! Na tak krótkiej długości zamontowanych przez Gminę wygrodzeń herpetologicznych wynik jest naprawdę pokaźny. Połowa z tych płazów z pewnością zginęłaby pod kołami samochodów, gdyby nie przeprowadzona akcja przenoszenia płazów.  

Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z ustanowieniem dnia 18 marca Światowym Dniem Recyklingu, udostępniamy odnośnik do strony internetowej z praktycznymi wskazówkami, co zrobić, by za pomocą małych gestów, ograniczyć produkcję plastikowych śmieci na co dzień. Można się z niej dowiedzieć, jak zmniejszyć ilość odpadów:
•      w kuchni
•      w łazience
•      na zakupach i w podróży