PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

11.06.2024r: w godz. 08:00 –15:00 : DOROŻKI: od 60 do 64, działka 268, DOROŻKI KOLONIA: od 67 do 83, PAŃKI: Kolonia 22, 22A, TRYCZÓWKA: Kolonia 55A, 58, działka 385/4,

11.06.2024r, 12.06.2024r: w godz. 09:00 –13:00: IGNATKI: ul. Wspólna 29, 31, 40, ul. Tęczowa 1,3,4,5,6,7, działki: 178/11, 178/12,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia