Komunikat z dnia 07.05.2024 r. o właściwej  jakości wody w wodociągu Suraż, zaopatrującego wieś Baranki na terenie gm. Juchnowiec Kościelny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.