PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

21.03.2024r: w godz. 09:00 –15:00 : KSIĘŻYNO: ul. Przemysłowa 6 (RAKBUD),

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

12.03.2024r: w godz. 07:00 –09:00 : KLEOSIN: ul. Baczyńskiego od 16 do 37A, ul. Jana Pawła II 5,7,9,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej 27.02.2024 r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie: manganu 80 mg/l, mętności – 1,9 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 230 jtk/1 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej 27.02.2024 r. z wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 300 jtk/1 ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby mangan nie przekraczał 50 mg/l, mętność nie powinna przekraczać 1 NTU, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) na godz. 14.00, LIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.