W związku z wejściem w życie programu „Polski Ład", który wprowadza m.in. zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku przesyła poniżej informacje dotyczące kanałów informacji wspierających płatników.

Sposób wyliczenia składek zdrowotnych, obowiązek poboru składek zdrowotnych
- infolinia ZUS pod numerami telefonu 22-560-16-00; pon. - pt. w godz. 7:00 - 18:00
- infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8:00 -16:00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

Rozporządzenie w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U z 2022 r. poz. 28) -pytania merytoryczne
•    na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład - nowe zasady rozliczania zaliczek oraz na stronie www.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów- Aktualności - Wiadomości - znajdują się informacje oraz Webinarium wraz z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z praktycznym przewodnikiem dotyczącym zmian
https://www.podatki.gov.pl/wviasnienia/nowe-zasadv-rozliczania-zaliczek/ https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad-nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy

•    na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład - Komunikat Instrukcja dla płatnika znajdują się wytyczne w jaki sposób krok po kroku płatnik jest zobowiązany wyliczyć za¬liczkę na podatek dochodowy wg nowego mechanizmu https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/komunikat-instrukcia-dla-platnika-polski-lad/

•    infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

•    infolinia Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonu 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych); pon. - pt. w godz. 8:00 - 18:00

Inne kwestie dotyczące przepisów Polskiego Ładu - pytania merytoryczne
•    na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład znajdują się informacje dotyczące:
-    PIT O da seniorów
-    Preferencji dla klasy średniej
-    PIT-2
-    Informacji dla Płatnika
-    zerowego PIT dla rodzin 4+
-    wysokości wynagrodzeń (kalkulator wynagrodzeń)
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

•    na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład - pytania i odpowiedzi - znajdują się również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczeń w 2022 r. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pytania-i-odpowiedzi-polski-lad/

•    na stronie Więcej w portfelach https://wieceiwportfelach.gov.pl/ pytania i odpowiedzi

•    System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA dostępny na stronie internetowej: https://eureka.mf.gov.pl/

•    infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

Ponadto informuję o uruchomieniu dyżurów telefonicznych pracowników tut. Urzędu:
•    pod numerem telefonu 85 878 5200
•    we wtorki w godzinach 12:00 - 14:00.