Gmina otrzymała 590 tys. wsparcia z funduszy europejskich na stworzenie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Ignatki-Osiedle wzdłuż rzeki Horodnianka i trzech stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy.
W strefach zostaną zamontowane huśtawki, ławki, hamaki, leżanka czy stół do posiłku. Pojawią się tam również stojaki na rowery czy tablice edukacyjne. Zostanie również zbudowana instalacja oświetleniowa: słupy oświetleniowe z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru to blisko 1,2 ha.

Umowę na dofinansowanie inwestycji  podpisał  29 grudnia 2021 roku Krzysztof Marcinowicz - wójt.
- Cieszy, że powstanie infrastruktura, która  będzie służyć mieszkańcom  jako miejsce do odpoczynku i rekreacji   - podkreślał wójt Krzysztof Marcinowicz