Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczono elektroniczny formularz umożliwiający zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz