Informujemy, że w roku 2022 – 2023 firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4; 17 - 200 Hajnówka

Odpady będą odbierane zgodnie z terminarzem dostępnym:
- na stronie internetowej pod adresem  https://www.juchnowiec.gmina.pl/index.php/gospodarka-odpadami/terminarz-odbioru-odpadow
- w aplikacji KIEDY ŚMIECI, która umożliwia pobieranie harmonogramu odpadów komunalnych dla zadeklarowanego adresu zamieszkania, a także automatycznie powiadamia o nadchodzącym terminie wywozu odpadów. Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych oprócz wskazanej miejscowości, dla której użytkownik chce otrzymywać powiadomienie.
Z aplikacji można skorzystać:
- bezpośrednio na stronie internetowej https://kiedysmieci.info/
- w telefonie, pobierając aplikację sklepu: GooglePlay; App Store; AppGallery