Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje mieszkańców Rostołty o planowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział   Białystok  przerwie  w dostawie energii elektrycznej w dniu 15.12.2020 r. w godzinach 8:00 – 14:00.  Wyłączenia energii elektrycznej związane są  z zaplanowanymi pracami eksploatacyjno- remontowymi urządzeń elektroenergetycznych.