„WSPÓŁPRACA SZKÓŁ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY I REJONU SOLECZNICKIEGO” – DOTACJA CELOWA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniu 15 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę nr DWM/21/2024 z Samorządem Województwa Podlaskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pt. „Współpraca szkół Gminy Juchnowiec Kościelny i Rejonu Solecznickiego”. Dotacja celowa wyniosła 4 tys. PLN, a współfinansowanie środkami własnymi gminy wyniosło 4,4 tys. PLN.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół w Księżynie w maju 2024 r. W ramach projektu przewidziano udział młodych sportowców z Rejonu Solecznickiego w PODLASKIM TURNIEJU „MŁODZI WOJOWNICY PODLASIA W KOLUCHSTYL”.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego uzyskano w ramach konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY W ROSTOŁTACH

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała 300 000 zł wsparcia z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na inwestycję pn. „Modernizacja świetlicy w Rostołtach”.
W ramach inwestycji zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostołty z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych, m.in. roboty budowlane wewnątrz budynku, ogrodzenie terenu, roboty zewnętrzne, w tym nawierzchnia z kostki, chodniki oraz zasilanie obiektu i instalacja oświetleniowa, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w 2023 r.

Budynek świetlicy w Rosołach z zewnątrz

Wnętrze budynku świetlicy w Rostołtach