Pismem z dnia 15 lutego 2018 r. Urząd Marszałkowski poinformował, iż Lokalny Program Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 zgodnie z Uchwałą nr 271/3837/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018 r. W związku z powyższym Lokalny Program Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny do roku 2023 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Uchwała Zarządu WP


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż na sesji Rady Gminy w dniu 22.01.2018 r. została podjęta uchwała nr XXXIV/324/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza, że w dniach od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kart projektów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowią miejscowości takie jak:
- Hołówki Duże,
- Brończany,
- Ignatki Osiedle,
- Kleosin (ulice: Tarasiuka, Zdrojowa, Kruczkowskiego, Tuwima, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wańkowicza).

Obszar rewitalizacji zamieszkuje łącznie 4151 osób, co stanowi 27,6% mieszkańców gminy, a zajmuje 937,13ha, co stanowi 5,45% powierzchni gminy. Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015r. dopuszcza możliwość wpisania do programu rewitalizacji projektów również spoza obszaru rewitalizacji, jeżeli wynika to ze specyfiki planowanego działania. Należy jednak wówczas wykazać, że wpłyną one na rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizacji.
Karty przedsięwzięć dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do 21.04.2017 r.:
• drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „LPR dla Gminy Juchnowiec Kościelny”;
• korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, z dopiskiem „LPR dla Gminy Juchnowiec Kościelny”;
• bezpośrednio w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny z dopiskiem „LPR dla Gminy Juchnowiec Kościelny”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszystkich zainteresowanych włączeniem się w rewitalizację gminy (zwanych interesariuszami programu) do zgłaszania propozycji na przedsięwzięcia rewitalizacyjne!

Więcej informacji nt. rewitalizacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce „Rewitalizacja”.

KARTA PROJEKTU w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny


W dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy związane z projektem pn. ,,Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny’’. Wśród planowanych do zawarcia w Programie Rewitalizacji działań, będą projekty o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym.

więcej informacji


Gmina Juchnowiec Kościelny w dniu 7 grudnia podpisała umowę Nr UOD-POPT.052.3.12.2016 z Województwem Podlaskim na realizację projektu „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny.”

Realizacja Projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Koszt całkowity projektu – 38 250,00 PLN
Wartość kwoty dofinansowania – 34 425,00 PLN
Wkład własny – 3 825,00 PLN

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 r.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Juchnowiec Kościelny umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.