Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w związku z realizacją polityki rozwoju obszarów wiejskich, uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Więcej informacji na http://www.kowr.gov.pl/pozyczki


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 107, opublikowano Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego.

Rozporządzenie dostępne na stronie https://piwbial.pl/file/rozp_woj_podl_hpai.pdf

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina, że jedynym oficjalnie zatwierdzonym podmiotem organizującym targi, wystawy i pokazy na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego jest Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, iż dostępna jest możliwość zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej poprzez platformę ePUAP

Więcej informacji na www.krus.gov.pl  i na https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/komunikaty/Instrukcja_adresowania_pism_w_systemie_ePUAP_2020.pdf


Pomoc rolnikom w rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie bądź domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31.12.2020 r.


Wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrotu kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.bgk.pl/przesiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie panującego zagrożenia wystąpienia choroby ASF 

W związku z wystąpieniem licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski oraz panującego zagrożenia również na terenie powiatu białostockiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, że hodowcy trzody chlewnej mają obowiązki w zakresie:
- bezwzględnego przestrzegania wymagań w zakresie biosekuracji gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, a każdy przypadek padnięcia świń lub wystąpienia niepokojących objawów należy zgłosić do urzędowego lekarza weterynarii lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;
- niezwłocznego zgłoszenie padłych dzików znalezionych podczas wykonywania prac polowych;
- uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku w przypadku każdorazowego przemieszczenia świń (do stada/ze stada, do rzeźni).
Właściciel gospodarstwa zobligowany jest również do posiadania świadectwa zdrowia zwierząt dla każdego przemieszczenia trzody chlewnej, wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii.


Ogólnopolski konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o ogłoszeniu Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Aby do niego przystąpić, należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników i trwa do 15 września 2020 r.
Dodatkowe pytania należy kierować do Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tel. (22) 592 64 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szkolenie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje, iż w dniach 20 marca 2020 roku oraz 23 października 2020 roku, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26 o godz. 10:00 odbędzie się szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu proszone są o zgłoszenie swego udziału pod nr 85 6516746, do dnia 10 marca 2020 roku oraz do dnia 10 października 2020 roku.

Informacji na temat szkolenia udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii przy ul. Zwycięstwa 26B, tel. 856516746.


Folia Rolnicza
Rolnicy z Gminy Juchnowiec Kościelny mogą bezpłatnie przekazywać odpady rolnicze (tj. folię oraz sznurek) firmie Hermes Recycling Sp. z o.o. Barszczówka 37 w miejscowości Turośń Kościelna.