Zasady segregacjiМЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА
Слід викидати
•    пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім’яті
•    кришечки, якщо вони не збираються окремо в рамках благодійності
•    пластикову упаковку з-під харчових продуктів
•    багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки з-під молока та соку)
•    упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, пральних порошків), косметичних засобів (наприклад, шампунів, зубної пасти) тощо.
•    поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
•    алюмінієві банки від газованої води та соку
•    консервні банки
•    алюмінієву фольгу
•    кольорові метали
•    кришки, кришки від банок
Не слід викидати
•    пляшки та ємкості з їх вмістом
•    пластикові іграшки
•    упаковки з-під лікарських засобів та використані медичні вироби
•    упаковки з-під моторного масла
•    автозапчастини
•    відпрацьовані батарейки та акумулятори
•    банки та ємкості з-під фарб і лаків
•    відпрацьовані електронні прилади та побутову техніку
ПАПІР
Слід викидати
•    упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також гофрований)
•    каталоги, листівки, брошури
•    газети та журнали
•    шкільний та офісний папір, друковані аркуші
•    зошити та книги
•    обгортковий папір
•    паперові пакети та мішки
Не слід викидати
•    паперові рушники та використані гігієнічні серветки
•    лакований папір та папір з покриттям з плівки
•    жирний або сильно забруднений папір
•    картонні коробки з-під молока та напоїв
•    паперові мішки для добрив, цементу та інших будівельних матеріалів
•    шпалери
•    одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
•    жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд
•    одяг
СКЛО
Слід викидати
•    пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв (включаючи алкогольні напої та рослинну олію)
•    скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо вона виготовленане з кількох постійно з'єднаних матеріалів)
Не слід викидати
•    кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
•    скло для окулярів
•    термостійке скло
•    підсвічники з вмістом воску
•    лампочки та люмінесцентні лампи
•    фари
•    упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
•    дзеркала
•    вікна та армовані склопакети
•    екрани телевізорів та лампи
•    термометри та шприци
УВАГА
Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.
БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ
Слід викидати
•    відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння тощо)
•    гілки дерев і чагарників
•    скошену траву, листя, квіти
•    тирсу і кору дерев
•    непросочену деревину
•    залишки харчових продуктів
Не слід викидати
•    кістки тварин
•    харчову олію
•    тваринні відходи
•    вугільну золу
•    ліки
•    просочену деревину
•    ДСП і МДФ плити
•    землю та каміння
•    інші комунальні відходи (включаючи небезпечні відходи)
ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
Все, що неможливо відновити в процесі переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати в контейнер для змішаних відходів.

Uprzejmie informujemy, że 15 stycznia 2022 rozpoczyna się ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl

Informujemy, że w roku 2022 – 2023 firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4; 17 - 200 Hajnówka

Odpady będą odbierane zgodnie z terminarzem dostępnym:
- na stronie internetowej pod adresem  https://www.juchnowiec.gmina.pl/index.php/gospodarka-odpadami/terminarz-odbioru-odpadow
- w aplikacji KIEDY ŚMIECI, która umożliwia pobieranie harmonogramu odpadów komunalnych dla zadeklarowanego adresu zamieszkania, a także automatycznie powiadamia o nadchodzącym terminie wywozu odpadów. Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych oprócz wskazanej miejscowości, dla której użytkownik chce otrzymywać powiadomienie.
Z aplikacji można skorzystać:
- bezpośrednio na stronie internetowej https://kiedysmieci.info/
- w telefonie, pobierając aplikację sklepu: GooglePlay; App Store; AppGallery

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Uchwała nr XXXIII/370/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z jej zapisem osoby samotne oraz osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, spełniające kryteria programu, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać przedmiotową pomoc, osoby uprawnione muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, rodzinne ogrody działkowe)
(możliwość wyłączenia się z zorganizowanego przez Gminę Juchnowiec Kościelny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
UWAGA!!!
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczono elektroniczny formularz umożliwiający zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od dnia 1 stycznia 2022 r., stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 64 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy oświadczyć że posiada się kompostownik przydomowy i kompostuje się w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.
Stawki opłaty:
Selektywna zbiórka -64,00 zł.
*w przypadku kompostowania – 59,00 zł.
System zmieszany - 128,00 zł.
Ponadto, osoby samotne oraz osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, spełniające kryteria gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać przedmiotową pomoc, osoby uprawnione muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Szczegółowe informacje:
1. Uchwała nr XXXIII/370/2021 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

2. UCHWAŁA NR XXXIII/369/2021 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, a także ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

3. Zarządzenie NR ORG.0050.299.2021 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych