RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny”.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy nr 01/2021/9531/PolskiLad z dnia 31 marca 2022 r. na kwotę 8 352 697,89 zł, co stanowi 82% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość wyniesie 10 186 216,94 zł.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. podpisano umowy z 5 firmami, które zrealizują budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany i Brończany.

Logo Polski Ład