Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny funkcjonuje obecnie 11 stowarzyszeń pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna. Z pośród tych jednostek OSP, 8 dysponuje samochodami (typu „S”) i 3 jednostki są bez samochodów (typu „M”).
Łącznie na terenie gminy zrzeszonych w OSP jest ponad trzystu strażaków. Status strażaka-ratownika tzn. posiadających uprawnienia, które pozwalają brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 106 osób.
Jednostki OSP Juchnowiec Dolny i OSP Lewickie włączone są do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (KSRG).
W roku 2022 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny zanotowano 167 zdarzeń (wzrost o ponad 18% w stosunku do roku 2021). Jest to największa ilość zdarzeń z pośród 15 gmin powiatu białostockiego. Odnotowano:
- 61 pożarów,
- 96 miejscowych zagrożeń,
- 10 alarmów fałszywych.
Nasze jednostki OSP uczestniczyły w 133 akcjach, w tym 8 razy na terenie gmin sąsiednich (Zabłudów, Turośń Kościelna i Choroszcz).
Łącznie we wszystkich działaniach w 2022 roku udział brało 892 strażaków OSP.

Statystyka wyjazdów OSP typu „S” do działań ratowniczo gaśniczych w latach 2012-2022.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Czerewki 1 0 1 5 4  4 1 1 0 - -
Dorożki 4 1  10 2  2  2 4  2  2  1  -
Hermanówka 11 6  6  13  11  11 7  13  7  9  18
Hołówki Duże 3  2  3 3  6  5 5  4  3  2  8
Juchnowiec Dolny 15  19  24  24  36  28 43  35  30  29  30
Koplany 12  7  8  9  15  20 13  17  15  19  15
Lewickie 13  7  7  19  19  16 32  53  27  38  40
Szerenosy 22  0  0  4  2  6 3  3  6  1  3
Wojszki 5  1  2  9  1  4  6  2  3  12  13
Złotniki 10  11  13  16  15 12  13  13  15  19  29

 

Od roku 2022 zaczęła obowiązywać Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która wprowadziła dla OSP i ich członków zupełnie nowy porządek prawny. Brak wyszkolenia członków OSP Czerewki i Dorożki (brak uprawnień do udziału w akcjach) spowodował, iż jednostki te nie były w 2022 r. dysponowane do zdarzeń.

W gminie najważniejszym wydarzeniem roku 2022 był zakup nowego, nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lewickie.

Średni wiek wszystkich pojazdów eksploatowanych przez OSP wynosi ponad 24 lata.

Aktualności

Krótka charakterystyka jednostek OSP

OSP Juchnowiec Dolny
Jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze typu ciężkiego oraz samochód lekki specjalny:
GCBA-Rt 3,5/25 RENAULT rok produkcji 2014,
GCBA 6/32 JELCZ rok produkcji 1987,
SLOp Nissan Picup rok produkcji 2004.
Nowoczesne wyposażenie samochodów i wyszkolona załoga pozwala na prowadzenie samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.

OSP Lewickie

Dysponuje nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym GBA-Rt 3/28 RENAULT (rok produkcji 2022).

Nowoczesne wyposażenie samochodu i wyszkolona załoga pozwala na prowadzenie samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.


OSP Hermanówka
Posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/20 STAR - rok produkcji 2003.
Jednostka wyszkolona i przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Hołówki Duże
Posiada ciężki samochód gaśniczy GCBA 10/16 JELCZ - rok produkcji 1985.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Koplany
Posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/24 RENAULT rok produkcji 1994.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz innych o charakterze pomocniczym.

OSP Szerenosy
Posiada samochód GLBA 1,6/8 MERCEDES - rok produkcji 1984.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Wojszki
Posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA3/16 RENAULT – rok produkcji 1995.  Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych i innych o charakterze pomocniczym.

OSP Złotniki
Posiada samochody: średni ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 2,5/16 MAN rok produkcji 1997 i specjalny lekki SLRt OPEL FRONTERA - rok produkcji 2002.
Jednostka przewidziana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i medycznego w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej w szerszym zakresie.

OSP Kleosin (jednostka typu M). Posiada 6 wyszkolonych ratowników uprawnionych do prowadzenia działań.
OSP Czerewki (brak wyszkolonych strażaków)
OSP Dorożki (brak wyszkolonych strażaków)