Rozwiązanie Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 29 lipca 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 17 czerwca 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Wniosek Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie bezzwłocznego rozwiązania problemu uciążliwości odorowych emitowanych w wyniku działalności ZUOK w Hryniewiczach


Notatka Służbowa z dnia 07 lutego 2019 r. ze spotkania Komisji ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach


Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.2.5.1.2019 z dnia 04.03.2019 r. – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę PUHP LECH Sp. z o. o. – instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DOS-II.7222.2.33.2018 z dnia 08 lutego 2018 r. - istotna zmiana pozwolenia zintegrenowanego na eksploatację instalacji wchodzących w skład ZUOK w Hryniewiczach


Notatka służbowa z dnia 29 października 2018 r. ze spotkania w sprawie uciążliwości odporowych ZUOK Hryniewicze


Informacje o środku używanym do dezodoryzacji (atest + karta charakterystyki)


Notatka służbowa z dnia 25 września 2018 r. ze spotkania w sprawie uciążliwości odporowych ZUOK Hryniewicze


Informacja o postępie prac w zakresie budowy czynnej instalacji odgazowującej pole składowe oraz o dezodoryzacji pola składowego


Komisja ds. monitorowania postępu prac przy budowie instalacji odgazowującej pole składowe na terenie ZUOK w Hryniewiczach