Numer konta: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
47-8074-0003-0000-1661-2000-0020