Informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny znajduje się punkt zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez firmę Waster Sp. z o. o.

Adres punktu: Kolonia Koplany 31

W 2024 roku firmą obsługującą Gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w dalszym ciągu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mieli możliwość zbierania odpadów segregowanych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów BIO, nie tylko w workach dostarczanych przez Gminę, ale również w pojemnikach o pojemności min. 110 l. Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki leży po stronie właściciela nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, że 02 stycznia 2024 r. rozpoczyna się ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl

Od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 64 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), którzy kompostują bioodpady (w tym odpady zielone) w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 5 zł. W tym celu, w  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy oświadczyć że posiada się kompostownik przydomowy i kompostuje się w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Bioodpady podlegające kompostowaniu nie będą odbierane przez przedsiębiorcę. W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów, Wójt Gminy wyda decyzję określającą utratę zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Dnia 3 września 2022 r. podczas imprezy „Przybij Piątkę w Kleosinie”, Gmina Juchnowiec Kościelny zorganizowała EKOstoisko o tematyce „prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi”. Edukacja odbywała się poprzez gry i zabawy:

 1. Rzucanie piłeczką i wybranymi odpadami do pojemników o odpowiednim kolorze przeznaczonym do poszczególnej frakcji
 2. Malowanie śmieciowych stworków na balonach
 3. Slalom do plastikowej butelki, zgniatanie i wyrzucenie do odpowiedniego pojemnika
 4. Gry słowne, rozwiązywanie krzyżówek
 5. Malowanie, kolorowanie obrazków
 6. Sadzenie roślinek w uprzednio pomalowanych i udekorowanych przez dzieci doniczkach
 7. Sprawdzanie naładowania baterii – edukacja na temat ich segregacji

Ponadto, można było wziąć udział w quizie i otrzymać w nagrodę gadżety pochodzące z recyklingu lub wytworzone z surowców przyjaznych środowisku. Na stoisku były rozdawane materiały szkoleniowe w postaci plakatów i ulotek, stanowiące podstawę wiedzy dla dorosłych uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału, w dniu 10 czerwca 2022 r., w eko – edukacji na temat prawidłowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Eko stoisko powstanie na Stadionie gminnym w Juchnowcu Dolnym.

Planowana godzina otwarcia stoiska – 17:00. Plan zabaw:

 1. Rzucanie piłeczką i wybranymi odpadami do pojemników o odpowiednim kolorze przeznaczonym do poszczególnej frakcji
 2. Malowanie śmieciowych stworków na balonach
 3. Slalom do plastikowej butelki, zgniatanie i wyrzucenie do odpowiedniego pojemnika
 4. Gry słowne, rozwiązywanie krzyżówek
 5. Malowanie, kolorowanie obrazków
 6. Sadzenie roślinek w uprzednio pomalowanych i udekorowanych przez dzieci doniczkach
 7. Sprawdzanie naładowania baterii – edukacja na temat ich segregacji