SEKRETARIAT
tel. 85 68 69 200
FAX. 85 68 69 239
tel. kom. +48 516 137 164

PARTER

TELEFON

CO MOŻNA ZAŁATWIĆ

NR POKOJU

85 68 69 201
85 68 69 200

BIURO PODAWCZE

 

85 68 69 202

EWIDENCJA LUDNOŚCI

102

85 68 69 203
697 011 127

URZĄD STANU CYWILNEGO
(Informacje w sprawie sporządzania aktów zgonu w dni wolne od pracy tel. 697 011 127)

103

85 68 69 204
697 011 593

OBSŁUGA RADY GMINY I SOŁECTW, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, SPORT, OCHRONA ZDROWIA, PROMOCJA, ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

105

85 68 69 205
697 011 603

KADRY, PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OŚWIATY, ARCHIWUM ZAKŁADOWE

106

I PIĘTRO

85 68 69 206
85 68 69 207
697 011 627

INWESTYCJE

201-202

85 68 69 209

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

204

85 68 69 210
697 011 803

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

205

85 68 69 211
697 011 607

GMINNA KOMUNIKACJA PUBLICZNA, DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ, WYDAWANIE LICENCJI TAXI, WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH

206

85 68 69 212

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI I OBIEKTAMI SPORTOWYMI

207

85 68 69 213

UTRZYMANIE DRÓG, PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU, DROGOWNICTWO

208

85 68 69 214

OBRONA CYWILNA

209

85 68 69 217

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, OPŁATY ADIACENCKIE

218

85 68 69 218
697 011 608

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, NUMERACJA BUDYNKÓW
WYCINKA DRZEW

219

85 68 69 219
 697 011 609

OCHRONA ŚRODOWISKA, NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, ODPADY

220

85 68 69 220

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

221

85 68 69 221

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK,
DECYZJE O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

222

85 68 69 222

ANALIZY URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNE

223

 II PIĘTRO

85 68 69 223
697 011 595

WYMIAR PODATKÓW, DEKLARACJE, INFORMACJE PODATKOWE, DEKLARACJE NA ODBIÓR ODPADÓW, AKCYZA

301

85 68 69 224
697 011 154

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

302

85 68 69 225

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KSIĘGOWOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

303

85 68 69 226

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

304-305

85 68 69 230
697 011 055

OBSŁUGA PŁACOWA I KSIĘGOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

306-308

85 68 69 234

SKARBNIK GMINY

318

85 68 69 235

SEKRETARZ GMINY

320

85 68 69 236

ZASTĘPCA WÓJTA

321

85 68 69 200

WÓJT GMINY

322