W dniu 27 lipca 2023 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępności transportowej w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w  obszarze D.

Celem projektu jest zmniejszenie barier transportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny spowodowanych zbyt małą dostępnością pojazdów przystosowanych do przewozu osób z  niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji inwestycji zakupiony zostanie nowy samochód osobowy – mikrobus, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej 2 miejscami dostosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach.

Kwota dofinansowania: 135 tys. zł