Informujemy, że Zespół KDK Info, korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, organizuje bezpłatne szkolenia pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”. Inicjatywa dedykowana jest głównie rolnikom i osobom zatrudnionym w rolnictwie, które rozpoczynają lub planują rozwinąć działalność produkcyjno-sprzedażową.

W programie znajdą się m.in. treści z zakresu sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego, organizacji i tworzenia lokalnych systemów żywnościowych, reklamy w portalach społecznościowych, np. Facebook, YouTube, Google+ itd. oraz zakładania sklepu internetowego.

Projekt adresowany jest do:
- rolników,
- domowników rolników, którzy ukończyli 16 rok życia,
- małżonków rolników,
- osób zatrudnionych w rolnictwie,
- właścicieli lasów, wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jednym z warunków zorganizowania szkolenia jest zebranie grupy 30 uczestników. Prosimy, aby zainteresowane osoby zgłaszały chęć uczestnictwa w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, w pokoju nr 219 w godzinach pracy Urzędu do dnia 9 listopada 2023 r.
Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – https://pcpl.podlaskie.eu/pl/szkolenia-producenci.html