Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., informują że I runda naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia GOZ” zostaje przedłużona do 3 czerwca do godziny 11:59.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich Pracowników/Pracownic zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracownice będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorstwa.

Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego Uczestnika lub Uczestniczkę zostanie obliczona indywidualnie na podstawie zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych i doradczych.

Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Numer projektu: FERS.01.03-IP.09-0086/23

Szczegóły dostępne na stronie:
https://akademiagoz.com.pl/