Tylko 2 miesiące, tylko 60 godzin bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców z  gmin tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny – to ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć własny biznes lub zmienić już prowadzoną działalność gospodarczą. Przypominamy o możliwościach, jakie daje realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego projekt ACCESS. To projekt polsko-litewski prowadzony przez partnerów po obu stronach granicy: SBOF, Politechnikę Białostocką – Wydział Inżynierii Zarządzania oraz  Politechnikę Kowieńską, a także Kowieńską Izbę Handlowo-Przemysłową i Rzemieślniczą.

To właśnie w ramach tego projektu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji biznesowych. Zostało jedynie 60 godzin do wykorzystania. O co najczęściej pytali do tej pory zgłaszający się: o możliwości pozyskania dofinansowania na prowadzenie własnej firmy, o to jak kreować pomysły na biznes, o to jak tworzyć biznes plany.
Łukasz Siemieniuk, ekspert Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podkreśla, że konsultacje skierowane są i do tych, którzy zastanawiają się nad otwarciem działalności gospodarczej, jak i do prowadzących już firmy. Istnieje możliwość odbycia konsultacji stacjonarnych lub online. Trzeba jedynie wcześniej wypełnić krótki formularz rejestracyjny i umówić się na spotkanie.  
Łukasz Siemieniuk od lat tworzy akademickie inkubatory przedsiębiorczości, wspiera startupy i doradza przedsiębiorcom.  
Jak skorzystać z bezpłatnych konsultacji wspierających przedsiębiorczość?
Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Więcej informacji o konsultacjach biznesowych oraz o projekcie na stronie   Konsultacje biznesowe ( https://bof.org.pl )


Link do informacji o konsultacjach:
https://bof.org.pl/pl/konsultacje-biznesowe

Projekt ACCEESS  - ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM -współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
Celem projektu ACCESS jest poprawa usług wspierania biznesu na Litwie (w Kownie i okręgu mariampolskim) oraz w Polsce (w regionie suwalskim i białostockim).