PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
21.11.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : OLMONTY: ul. Międzyleśna 25B,
22.11.2023r: w godz. 09:00 –14:00 : CZEREWKI: 1A, 2, OSP, KOŻANY: 1, 3, 4, 22, CERKIEW,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”