Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 12.05.2023 r.  wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzieńskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:
- mętności – 2,8 NTU

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294), mętność nie powinna przekraczać 1NTU.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczona wartość mętności może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.