Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W marcu 2023 roku przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

•    badanie budżetów gospodarstw domowych,
•    badanie aktywności ekonomicznej ludności,
•    badanie budżetu czasu ludności,
•    uczenie się osób dorosłych,
•    kondycja gospodarstw domowych (6-14.03).
Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/