Żaby, traszki, salamandry już wybrały się w podróż do oczek wodnych, gdzie złożą jaja. Są zwierzętami wodno-lądowymi, ale rozmnażają się tylko w wodzie. Zimowe siedliska są często zlokalizowane przy ruchliwych drogach i płazy muszą je przekroczyć, żeby dotrzeć do wody. Niestety, wiele z nich ginie w tej podróży. Żeby pomóc im tam dotrzeć, można wprowadzić działania ochronne tj.: montować płotki i wiaderka, a potem przenosić je w bezpieczne miejsce.
Do akcji ratowania żab i innych płazów na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, a konkretnie w miejscowości Ignatki – Osiedle zaangażowało się m.in. Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku, a także mieszkańcy. W wyniku podjętych w poprzednim roku wspólnych działań, udało się Kołu przenieść w sumie 1039 płazów należących do 8 różnych gatunków! Na tak krótkiej długości zamontowanych przez Gminę wygrodzeń herpetologicznych wynik jest naprawdę pokaźny. Połowa z tych płazów z pewnością zginęłaby pod kołami samochodów, gdyby nie przeprowadzona akcja przenoszenia płazów.  

Mamy nadzieję, że w wyniku podjętej w obecnym roku ponownej akcji uda się uratować jeszcze więcej płazów.
Liczymy jednocześnie na zaangażowanie mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie siedlisk płazów. Pamiętajmy: pomagając zwierzętom, uczymy się odpowiedzialności za każde stworzenie!
Więcej wyników podjętej czynnej ochrony płazów znajduje się poniżej:
GATUNKI PRZENIESIONYCH PŁAZÓW W ROKU 2022
LICZBA PRZENIESIONYCH PŁAZÓW W ROKU 2022
PORADNIK CZYNNEJ OCHRONY PŁAZÓW

Płotek dla płazów przy ulicy Leśnej w Ignatkach – Osiedlu od strony torów kolejowych.

Płotki dla płazów przy ulicy Leśnej w Ignatkach – Osiedlu po obu stronach drogi gminnej

Płotek dla płazów przy ulicy Leśnej w Ignatkach – Osiedlu od strony stawów.

- Płotek dla płazów przy ulicy Leśnej w Ignatkach – Osiedlu za przejazdem kolejowym

Płotek dla płazów przy ulicy Leśnej w Ignatkach – Osiedlu od strony stawu prywatnego