Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W kwietniu 2023 roku przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
•    badanie budżetów gospodarstw domowych,
•    badanie aktywności ekonomicznej ludności,
•    badanie budżetu czasu ludności,
•    uczestnictwo mieszkańców Polski (nierezydentów w podróżach (1-20.04),
•    kondycja gospodarstw domowych (3-13.04).
•    Europejskie badanie warunków życia ludności (od 24.04)

Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/