Ankieterzy statystyczni - Pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W sierpniu 2023 roku realizowane są następujące badania ankietowe:

  • w gospodarstwach domowych:

-  Badanie budżetów gospodarstw domowych

-  Badanie aktywności ekonomicznej

-  Badanie budżetu czasu ludności

-  Kondycja gospodarstw domowych (7 – 17.08)

  • w gospodarstwach rolnych:

- Zintegrowanie statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (do 14.08)

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (do 14.08)

- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (16-31.08)
Więcej informacji na Portalu Badań Ankietowych:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/